20 rokov rastu, 20 rokov rozvoja, 20 rokov na trhu

MEDICAL

Zdroje verzie MEDICAL určené pre napájanie zdravotníckych prístrojov, kde je potrebná malá strata (<0,3mA) a vysoká kvalita a spoľahlivosť. Zdroje spĺňajú normu o zdravotníckych zariadeniach: EN6061-1-2. V ponuke máme zdroje do výkonu 50W a výstupných napätiach od 3,3 V do 48 V.

MES30A

Jednovýstupový napájací zdroj určený pre napájanie zdravotníckych prístrojov, kde je potrebná malá strata (<0,3mA) a vysoká kvalita a spoľahlivosť, spĺňajúci normu o zdravotníckych zariadeniach: EN6061-1-2. V ponuke máme zdroje do výkonu 50W a výstupných napätiach od 3,3 V do 48 V.

MES50A

Jednovýstupový napájací zdroj určený pre napájanie zdravotníckych prístrojov, kde je potrebná malá strata (<0,3mA) a vysoká kvalita a spoľahlivosť spĺňajúci normu o zdravotníckych zariadeniach: EN6061-1-2. V ponuke máme zdroje do výkonu 50W a výstupných napätiach od 3,3 V do 48 V.